NEURO-LINGUISTISCH PROGRAMMEREN

Ann De Beleyr

NEURO-LINGUISTISCH PROGRAMMEREN

NLP (neuro-linguïstisch programmeren) is een model voor effectieve communicatie en doelgerichte verandering.

Het biedt een methode voor het bestuderen van de subjectieve ervaring : hoe mensen komen tot hun waarnemingen, gedragingen, gevoelens, gedachten en overtuigingen.
Ik deed mijn master-practitioner in 1996 bij Jan Ardui, gerenommeerd NLP-trainer en Gestalt-therapeut. Vanaf dag één zijn we beginnen oefenen, oefenen en oefenen.

Jan bleef ons steeds uitdagen, gaf ons ten gepaste tijde reflectieve feedback, ging complexiteit niet uit de weg en bracht ons in de wereld van metaforen en patronen. 
 

Het leslokaal wordt een scène waar men speelt met tijd en ruimte. Men ziet en weet meer door het innemen van verschillende standpunten. Men verplaatst zich en ervaart wat het is om in de huid van iemand anders te zitten.

Men ziet zichzelf van op een afstand. Men kan de persoonlijke evolutie waarnemen door verschillende gebeurtenissen van het eigen leven op een tijdslijn te plaatsen. Men kan zijn eigen geschiedenis herschrijven en gevoelsmatige hindernissen opruimen die samenhangen met het verleden. 

 
Ik heb ervaren dat, naarmate mensen meer ontspannen zijn en er in een groep een vertrouwenssfeer ontstaat, de capaciteit vergroot om nieuwe associaties en betekenissen te ontdekken.

Als de betekenis van een situatie verandert, dan verandert ook de reactie en het gedrag.
 
Inzicht verwerven in hoe iemand precies een resultaat bereikt… of juist niet, biedt waardevolle informatie aan om van daaruit nieuwe vaardigheden te leren of competenties te verbeteren.
 

 
 

Andere invloeden: