Kerngedachten

Ann De Beleyr

Ik open dan een deur en krijg toegang tot het meest wonderlijke. De ene keer treed ik een grote zaal...

Ik was twaalf toen ik deze zin, op school, van het bord overschreef. Ik kon op dat moment de beteken...

Tijdens mijn werksessies schep ik een omgeving waar mensen kunnen vertellen en luisteren naar elkaar...

Weten alleen is niet voldoende om een gewenste verandering te weeg te brengen. Het vraagt de nodige...

Tijdens een leerproces of een samenwerking is de kwaliteit van de relatie tussen de verschillende ac...

Leren is een continu proces. Leren wordt gestimuleerd door de interactie met anderen. Leren is actie...