Synergetisch communiceren

Ann De Beleyr

SYNERGETISCH COMMUNICEREN

 
Individuen binnen organisaties kunnen bijna nooit op zichzelf functioneren. Zij moeten beïnvloeden, leidinggeven, plannen volgen en hun activiteiten afstemmen op anderen om hun eigen doelen te bereiken. Succes is daarom in grote mate afhankelijk van de vaardigheid in het opbouwen van werkrelaties die samenwerking, resultaten en wederzijdse tevredenheid opleveren. Bij synergie is het effect van de samenwerking groter  dan wat de afzonderlijke partijen alleen zouden bereikt hebben. De kunst hierbij is het zich tijdelijk verbinden met de ander, voorbij de grenzen van het ego.
 


Uw gedrag en emoties positief vormgeven en
zo uw relationele vaardigheden verbeteren,
kunnen we samen trainen.