Participatief leidinggeven

Ann De Beleyr

PARTICIPATIEF LEIDINGGEVEN

wanneer iedereen ertoe doet
 
Als leidinggevende ben je continu bewust van de onderlinge afhankelijkheid en besef je dat diversiteit essentieel is voor het uitbouwen van een gezonde, creatieve en duurzame organisatie. Dag in dag uit, tracht je het evenwicht te behouden in het spanningsveld tussen beleid, visie en dagelijkse werkelijkheid. Dankzij training en uitwisseling word je creatiever en veerkrachtiger in de rol die je speelt binnen de organisatie. Je leert gebruik maken van eenvoudige en efficiënte methoden op het vlak van visie ontwikkelen, werkorganisatie, evalueren, motiveren, conflicten beheren, coachen en delegeren.  Een stap verder is het organiseren van zelfsturende teams volgens de sociocratische kringmethode. Deze aanpak doorbreekt de machtspelletjes van de klassieke hiërarchie  waardoor de energie vrijkomt om - met plezier - het beste van zichzelf te geven.