SOFROLOGIE - MINDFULNESS

Ann De Beleyr

SOFROLOGIE - MINDFULNESS

MINDFULNESS  
Tijdens het mediteren wordt men zich bewust van iedere gedachte en ieder gevoel. Niet om ze als goed of slecht te beoordelen, maar enkel om te observeren. Uit dat heldere begrip ontstaat de stilte. En in deze stilte is de mens geheel vrij. 
Mindfulness beoefenen maakt deel uit van mijn levenshouding. Als Mindfulness-trainer ben ik vooral beïnvloed door David Dewulf, Christina Feldman en John Peacock.

Ik begeleid Mindfulness-trajecten op maat.

In het bedrijfsleven zijn toepassingen van sofrologie en mindfulness zeer geschikt:

 • voor werknemers die te maken hebben met veel spanning, stress en verantwoordelijkheden.
   
 • voor werknemers die dreigen ziek te worden of die na langdurige ziekte
  terug gereïntegreerd 
  willen worden in het arbeidsproces. 
   
 • voor elke werknemer die met meer autonomie, creativiteit en soepelheid zijn plaats wil innemen binnen de organisatie.
Sofrologie helpt om te gaan met nieuwe situaties en geeft meer zelfvertrouwen. Men leert vroegtijdig signalen van stress of somberheid herkennen en er zodanig op reageren dat men niet in een negatieve spiraal terecht komt.

Men luistert beter naar het eigen lichaam waardoor men grenzen kan herkennen en aangeven.
Op een zelfstandige manier ontwikkelt men zelfbeheersing en veerkracht.

Sofrologie is een waardevolle toevoeging bij diverse disciplines : kinesitherapie, psycho-therapie, geneeskunde, onderwijs, theater, sport,…
 
‘SÔS’ = harmonie, sereniteit
‘PHREN’ = bewustzijn, geest
‘LOGOS’ = studie, wetenschap
Françoise Delhalle en Eric Medaets - mijn leermeesters - zijn van in het begin betrokken bij de ontwikkeling van sofrologie in België. Het zijn beide fantastische pedagogen, met gevoel voor humor, die in staat zijn duidelijke richtlijnen te geven en het experimenteren aanmoedigen.

Eric Medaets heeft zich gespecialiseerd in de toepassing van sofrologie bij de mentale training van tennissers. Ik pas zelf zijn pragmatische aanpak toe in mijn opleidingen.

Een werkdag bestaat uit een aaneenschakeling van prestaties, die geleverd moeten worden onder druk en die nadien ook nog worden beoordeeld. Hoe werknemers hiermee omgaan, maakt voor een groot deel het succes van een bedrijf. 

Ik organiseer groepssessies en individuele begeleiding om u de technieken van sofrologie aan te leren. 
www.ecole-sophro.be - www.sbsr.be/listedesmembres.html


 

Andere invloeden: